Bảng giá dịch vụ CDN

Bảng giá truyền tải nội dung

Bạn chỉ phải trả cho phần lưu lượng thực tế sử dụng và không cần phải cam kết về dung lượng sử dụng lâu dài

Băng thông Giá tiền
0 - 10.000 GB 750 VNĐ/GB
10.000 - 50.000 GB 600 VNĐ/GB
50.000 - 100.000 GB 550 VNĐ/GB
100.000 - 300.000 GB 530 VNĐ/GB
300.000 - 500.000 GB 290 VNĐ/GB
500.000 - 1.000.000 GB 250 VNĐ/GB
1.000.000 - 10.000.000 GB 230 VNĐ/GB

Bảng giá lưu trữ nội dung

Bạn chỉ phải trả cho phần lưu trữ thực tế sử dụng và không cần phải cam kết về dung lượng sử dụng lâu dài

Lưu trữ Giá tiền
0 - 10.000 GB 2.700 VNĐ/GB
10.000 - 50.000 GB 2.160 VNĐ/GB
50.000 - 100.000 GB 1.800 VNĐ/GB
100.000 - 300.000 GB 1.500 VNĐ/GB

Gói cước cố định

Phù hợp cho các tổ chức, cá nhân xác định được chính xác dung lượng CDN sẽ sử dụng giúp tối đa chi phí sử dụng

Gói B05
325.000 VNĐ
 • Dung lượng truyền tải: 500 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng
Gói B10
6.000.000 VNĐ
 • Dung lượng truyền tải: 10000 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng
Gói B1
650.000 VNĐ
 • Dung lượng truyền tải: 1000 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng
Gói B100
 • Dung lượng truyền tải: 100000 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 30 GB
 • Giá Thành: 33.000.000 VNĐ
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng
Gói B200
 • Dung lượng truyền tải: 200000 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Giá Thành: 58.000.000 VNĐ
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng
Gói B500
 • Dung lượng truyền tải: 500000 GB
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Giá Thành: 125.000.000 VNĐ
 • Thời hạn sử dụng: 12 Tháng

Được tin tưởng bởi nhiều khách hàng lớn trong khu vực