ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Điều khoản sử dụng Dịch vụ là thỏa thuận mang tính pháp lý giữa VegaCDN với Khách hàng - Bên sử dụng Dịch vụ do VegaCDN cung cấp;
 • Điều khoản sử dụng được VegaCDN thiết lập với mục đích nhằm đảm bảo VegaCDN và Khách hàng thực hiện đúng các quy định về cung cấp và sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra điều khoản sử dụng cũng đảm bảo giúp Khách hàng cũng như VegaCDN tránh được các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Khách hàng vui lòng đọc kỹ nội dung và chắc chắn rằng Khách hàng đã hiểu rõ những Điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ;
 • Bằng việc nhấn vào nút đăng ký, Khách hàng đã đồng ý với nội dung của Điều khoản sử dụng Dịch vụ của VegaCDN (“Điều khoản”), được mô tả bên dưới đây.
 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA
 • VegaCDN: công ty Cổ phần trò chơi Vega, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
 • Khách hàng: đối tác sử dụng Dịch vụ của VegaCDN;
 • CDN: là dịch vụ truyền tải, phân phối nội dụng trực tuyến (“Dịch vụ”). Là mạng lưới gồm nhiều máy chủ lưu trữ đặt tại nhiều vị trí địa lý khác nhau, cùng làm việc chung để phân phối và truyền tải dữ liệu thông tin, hình ảnh, phim, truyền hình trực tiếp và các nội dung khác một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đến Khách Hàng cuối;
 • Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này;
 • Thông điệp dữ liệu: Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử và được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác;
 • Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử;
 • Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VEGACDN
 • Đảm bảo cung cấp Dịch vụ như đã công bố trên website chính thức của VegaCDN, theo quy định của Điều khoản này và quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Công bố bảng giá Dịch vụ trên website chính thức của VegaCDN;
 • Cung cấp cho Khách hàng công cụ theo dõi dung lượng sử dụng Dịch vụ;
 • Cam kết giữ bí mật, không chia sẻ, không sử dụng, mua bán, không can thiệp đối với toàn bộ thông tin của Khách hàng bao gồm nội dung truyền dẫn và các nội dung có liên quan khác phát sinh trong quá trình giao dịch, ngoại trừ trường hợp theo quy định tại Điều khoản này hoặc theo quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam;
 • Không chịu trách nhiệm về các thông tin, nội dung của Khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN;
 • Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn: tổn thất doanh thu, bị phạt do vi phạm điều cấm của pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Khách Hàng,…
 • Trong trường hợp phát hiện các nội dung, thông tin của Khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và chính sách sử dụng này, VegaCDN có quyền tạm ngưng cung cấp Dịch vụ và yêu cầu Khách hàng giải thích hoặc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết theo qui định;
 • Không chịu trách nhiệm và yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trong các trường hợp Khách hàng vi phạm các hình thức sử dụng không được chấp nhận được quy định tại mục 4 Điều khoản sử dụng này;
 • Đảm bảo tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ Khách hàng thông qua các địa chỉ sau:
                   Email: support@vegacdn.com
                   Hotline: 1900545482
 • Các quyền và trách nhiệm khác do VegaCDN quy định.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
 • Được cài đặt Dịch vụ miễn phí;
 • Được dùng thử Dịch vụ theo quy định tại “Chính sách dùng thử”;
 • Sử dụng Dịch vụ được cung cấp theo đúng Điều khoản sử dụng này và theo quy định của Pháp luật;
 • Có quyền yêu cầu VegaCDN xử lý các sự cố Dịch vụ thuộc trách nhiệm của VegaCDN;
 • Cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác bao gồm: email, số điện thoại,... Trong trường hợp cần thiết (theo quy định của pháp luật tùy theo loại dịch vụ) Khách hàng phải cung cấp các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của VegaCDN (bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc các văn bản giấy tờ khác). Trong trường hợp Khách hàng chuyển giao/bổ sung quyền quản lý/quyền sở hữu tài khoản khách hàng/các gói sản phẩm – dịch vụ Khách hàng đang sử dụng, Khách hàng cần đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác trong hệ thống quản lý của VegaCDN;
 • Giữ an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hoặc những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản. Lập tức thông báo cho VegaCDN khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của Khách hàng hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác;
 • Thực hiện xin phép, các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền để cung cấp dịch vụ của Khách Hàng nếu dịch vụ của Khách Hàng thuộc diện phải xin phép theo luật định;
 • Cam kết các thông tin, nội dung của Khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN là hợp pháp, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Tự chịu trách nhiệm về các thông tin, nội dung của Khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN;
 • Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến các thông tin, nội dung của Khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN bao gồm và không giới hạn yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khiếu kiện của bên thứ ba,…. Trường hợp VegaCDN xảy ra bất cứ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin, nội dung của Khách hàng được truyền đưa thông qua việc sử dụng Dịch vụ của VegaCDN. Khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho VegaCDN;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống của mình để không xảy ra việc truy cập trái phép vào hệ thống của VegaCDN thông qua hệ thống của Khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thiết bị truy nhập dịch vụ của mình bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm bảo mật cá nhân như phần mềm diệt virus, tường lửa;
 • Cam kết phản ánh trung thực về chất lượng Dịch vụ của VegaCDN trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn…, đồng thời mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực;
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho VegaCDN nếu vi phạm các hình thức sử dụng không được chấp nhận trong mục 4 điều khoản này;
 • Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thanh toán cước phí Dịch vụ cho VegaCDN theo quy định tại “chính sách thanh toán”
 • Các quyền và trách nhiệm khác do VegaCDN quy định.
 1. CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

     Nghiêm cấm lợi dụng, sử dụng Dịch vụ của VegaCDN nhằm các mục đích sau:

 • Lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam. Cụ thể :
 + Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
+ Tuyên truyền, đả kích mang tính phản động hoặc mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi trụy;
+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
+ Vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào;
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
+ Dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối…. hay các hình thức bị ngăn cấm khác;
+ Dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;
+ Các thông tin, nội dung vi phạm pháp luật khác,….
 • Lưu trữ tài liệu, phát tán thông tin, sử dụng hoặc lưu trữ các chương trình gây hại như virus, worms, trojan trên hệ thống máy chủ của VegaCDN;
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân;
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;
 • Sử dụng dịch vụ do VegaCDN cung cấp để tấn công, truy cập trái phép, kiểm soát chặn dữ liệu các website hoặc máy chủ của người sử dụng/ nhà cung cấp khác;
 • Can thiệp thay đổi hệ thống kiểm soát, theo dõi tài nguyên và các file log gây ảnh hưởng tới quy trình quản lý điều hành của VegaCDN;
 • Truy cập, sử dụng dữ liệu, hệ thống hoặc mạng lưới trái phép bao gồm mọi hành vi thăm dò, rà quét, kiểm tra các lỗ hổng hệ thống mạng, xâm phạm các biện pháp bảo mật và chứng thực mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống mạng;
 • Giám sát dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập trên bất kỳ mạng hoặc hệ thống mà không được phép của chủ sở hữu của hệ thống hoặc mạng;
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;
 • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của  VegaCDN;
 • Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ;
 • Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ;
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VegaCDN dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào;
 • Quảng cáo, cung ứng các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 1. CHÍNH SÁCH DÙNG THỬ
 • Hiện nay, VegaCDN cung cấp gói dùng thử 7 ngày hoặc 250G miễn phí cho toàn bộ các Khách hàng đăng ký mới trên hệ thống VegaCDN. Sau khi đăng ký thành công tài khoản sẽ tự động kích hoạt gói dùng thử 7 ngày.
 • Sau 7 ngày dùng thử, nếu bạn không tiến hành nâng cấp tài khoản lên gói trả phí, hệ thống sẽ tự động dừng Dịch vụ của Khách hàng vào bất cứ ngày nào từ ngày thứ 8 trở đi mà không cần thông báo trước.
 1. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
     6.1 Quy định về thanh toán và đối soát đối với hình thức thanh toán trả trước qua tài khoản ngân hàng
     a) Hình thức nạp tiền trước qua tài khoản ngân hàng
 • Khách hàng thực hiện nạp tiền trước qua tài khoản ngân hàng của VegaCDN để sử dụng dịch vụ của VegaCDN;
 • VegaCDN kiểm tra tiền về tài khoản, VegaCDN sẽ thực hiện ghi nhận trên hệ thống thể hiện trong phần “Mua tài nguyên CDN”. Trường hợp Khách hàng đã thanh toán thành công nhưng kiểm tra trên hệ thống không được ghi nhận vui lòng liên hệ ngay với VegaCDN để cùng tìm hiểu nguyên nhân;
 • Số tiền Khách hàng đã thanh toán sẽ được trừ dần vào cước phí sử dụng Dịch vụ thực tế của khách hàng;
 • Trước khi chi phí Khách hàng trả trước được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng Dịch vụ, VegaCDN sẽ thực hiện thông báo trên hệ thống cho Khách hàng về việc thanh toán cước phí Dịch vụ cho kỳ tiếp theo để tránh việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng bị gián đoạn;
 • VegaCDN sẽ tạm ngưng Dịch vụ nếu Khách hàng không thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng Dịch vụ khi chi phí sử dụng Dịch vụ Khách hàng trả trước đã được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ sẽ được mở lại khi khách hàng thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng Dịch vụ cho kỳ tiếp theo.
    b) Cách thức trừ tiền
 • Khách hàng ghi rõ nguồn tài nguyên mà Khách hàng muốn sử dụng là băng thông (bandwidth) hay dung lượng lưu trữ (storage) trên tài khoản được tạo trên hệ thống VegaCDN khi thanh toán trước qua hình thức chuyển khoản;
 • Chi phí sử dụng Dịch vụ sẽ được trừ vào khoản tiền mà Khách hàng đã nạp vào hệ thống bằng hình thức chuyển khoản;
 • Khách hàng cân đối dung lượng dịch vụ sử dụng để thanh toán số tiền tương ứng, vì số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng không sử dụng hết mà đơn phương ngừng dịch vụ.
    c) Kiểm soát số liệu
 • Các thông tin về số liệu sử dụng Dịch vụ và cách tính cước được VegaCDN cung cấp cho Khách hàng thông qua website Dịch vụ. Khách hàng có thể theo dõi dung lượng sử dụng Dịch vụ và cước phí, đối soát bằng công cụ do VegaCDN cung cấp;
 • Trong trường hợp Khách hàng nhận thấy có bất thường về số liệu, cách thức trừ tiền sử dụng Dịch vụ, Khách hàng có thể thông báo cho VegaCDN nhưng chậm nhất không quá 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh bất thường về số liệu để chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác minh.
 • Hóa đơn GTGT: Giá thành trên hóa đơn của khách hàng đã bao gồm thuế VAT 10%. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT vui lòng liên hệ với VegaCDN qua:
+ Email: info@vega.com.vn
+ Tel: 04.37554190
   6.2. Quy định về thanh toán và đối soát đối với hình thức thanh toán trả trước online
   a) Hình thức nạp tiền trước
 • Khi đăng ký thành công tài khoản trên VegaCDN, Khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là tài khoản VegaCDN hay Tài khoản thanh toán.
 • Khách hàng thực hiện nạp tiền trước vào tài khoản này để sử dụng Dịch vụ của VegaCDN.
 • Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ được trừ dần vào cước phí sử dụng Dịch vụ thực tế của Khách hàng.
 • Trước khi chi phí Khách hàng trả trước được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng Dịch vụ, VegaCDN sẽ thực hiện thông báo trên hệ thống cho Khách hàng về việc thanh toán cước phí Dịch vụ cho kỳ tiếp theo để tránh việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn.
 • VegaCDN sẽ tạm ngưng Dịch vụ nếu Khách hàng không thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng dịch vụ khi chi phí sử dụng dịch vụ Khách hàng trả trước đã được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ sẽ được mở lại khi Khách hàng thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng Dịch vụ cho kỳ tiếp theo.
  b) Cách thức trừ tiền
 • Khi đã có tài khoản VegaCDN, Khách hàng vào phần Thanh toán/Mua tài nguyên, chọn tài nguyên Khách hàng muốn sử dụng là băng thông (bandwidth) hay dung lượng lưu trữ (storage). Khách hàng nhập dung lượng tài nguyên muốn sử dụng tương ứng với số tiền mà Khách hàng muốn thanh toán, sau đó chọn Pay để thanh toán. Khách hàng vui lòng chọn một trong các hình thức thanh toán có trên hệ thống và làm theo hướng dẫn để thanh toán.
 • Chi phí sử dụng Dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản tiền mà đối tác đã nạp vào hệ thống bằng hình thức thanh toán đã chọn.
 • Khách hàng cân đối dung lượng dịch vụ sử dụng để thanh toán số tiền tương ứng, vì số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng không sử dụng hết mà đơn phương ngừng dịch vụ.
  c) Kiểm soát số liệu
 • Các thông tin về số liệu sử dụng Dịch vụ và cách tính cước được VegaCDN cung cấp cho Khách hàng thông qua website Dịch vụ. Khách hàng có thể theo dõi dung lượng sử dụng Dịch vụ và cước phí, đối soát bằng công cụ do VegaCDN cung cấp;
 • Trong trường hợp đối tác xác minh có bất thường về việc trừ tiền của Dịch vụ cần thông báo cho VegaCDN không quá 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh bất thường về số liệu;
 • Hóa đơn GTGT: Giá thành trên hóa đơn của Khách hàng đã bao gồm thuế VAT 10%. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn vui lòng liên hệ với VegaCDN qua:
+ Email: info@vega.com.vn
+ Tel: 04.37554190
 1. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Cam kết chất lượng Dịch vụ  là cam kết giữa Vega CDN và Khách hàng của Vega CDN. Quy định trách nhiệm và chính sách giảm trừ của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi không đáp ứng được những cam kết này. Chúng tôi luôn mong muốn các Khách hàng có thể cảm thấy thực sự an tâm và quyết định dễ dàng trong việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.

  a) Cam kết chất lượng hệ thống

Tỉ lệ % thời gian khả dụng của Dịch vụ hàng tháng

Mức giảm trừ cước hàng tháng

< 99.9%

1%

 • Phương pháp xác định tỉ lệ % thời gian khả dụng của dịch vụ hàng tháng : VegaCDN sẽ định kỳ (mỗi 15 phút hoặc nhiều hơn) đo lường độ khả dụng của hệ thống máy chủ dự phòng (CDN) bằng cách thực hiện thao tác tải (download) một file mẫu (test file) từ máy chủ biên (Edge Server) tại một POP do VegaCDN chỉ định bằng cách sử dụng phần mềm và phần cứng có khả năng đo lường lưu lượng và mức độ phản hồi của hệ thống.
 • Mức giảm trừ cước hàng tháng: là mức giảm trừ tính trên cước phí Dịch vụ Khách hàng sử dụng thực tế (căn cứ vào biên bản xác nhận số liệu sản lượng Dịch vụ) tại tháng phát sinh sự cố Dịch vụ.
  b) Định nghĩa mức độ nghiêm trọng, thời gian đáp ứng và khắc phục tạm thời
 • VegaCDN sẽ gán mức độ nghiêm trọng đối với mỗi sự cố được mở ra như sau: 
  • Mức 1 (Nghiêm trọng): (1) một lỗi Dịch vụ ảnh hưởng đến hơn 50% tổng số người dùng cuối; 
  • Mức 2 (cao): (1) một lỗi Dịch vụ ảnh hưởng đến hơn 5% tổng số người dùng cuối; (2) lỗi làm suy giảm đáng kể chất lượng dịch vụ;
  • Mức độ 3 (trung bình): (1) một lỗi Dịch vụ ảnh hưởng đến ít hơn 5% tổng số người dùng cuối; (2) lỗi nhỏ về hiệu suất hệ thống;
  • Mức 4 (thấp): (1) thắc mắc liên quan đến các vấn đề kỹ thuật hàng ngày; (2) yêu cầu thông tin liên quan đến tính năng Dịch vụ hoặc (3) bất cứ lỗi nào ảnh hưởng đến ít hơn 1% tổng số người dùng cuối;
  • Thời gian đáp ứng, xử lý tạm và hoàn tất.
  c) Thời gian đáp ứng, xử lý tạm và hoàn tất kể từ thời điểm Khách hàng thông báo sự cố Dịch vụ tới VegaCDN

Mức ưu tiên

Thời gian đáp ứng

Thời gian xứ lý tạm

Thời gian xử lý hoàn tất

Mức 1:

15phút

2 giờ

24 giờ

Mức 2:

30 phút

4 giờ

24 giờ

Mức 3:

Tự động đáp ứng

72 hours

10 ngày làm việc

Mức 4:

Tự động đáp ứng

1 tuần

Trong phiên bản nâng cấp kế tiếp

 

  d) Bảo trì hệ thống định kỳ
 • Bảo trì hệ thống là công việc bắt buộc thực hiện để đảm bảo tính liên tục của Dịch vụ được cung cấp đến Khách hàng. Việc bảo trì có thể được lên kế hoạch thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần) và có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, VegaCDN sẽ nỗ lực hết sức để tiến hành việc bảo trì ở các thời điểm ít ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng nhất.
 • Việc bảo trì hệ thống sẽ được VegaCDN tiến hành theo cách như sau:
  • Những bảo trì không ảnh hưởng tới dịch vụ của Khách hàng sẽ được tiến hành bất cứ ngày nào mà không cần thông báo trước;
  • Những bảo trì ảnh hưởng tới hoạt động dịch vụ của Khách hàng sẽ được thông báo trước;
  • 48 giờ so với thời điểm bắt đầu bảo trì bằng hình thức email hoặc thông báo trên website https://vegacdn.com với những bảo trì định kỳ;
  • Ít nhất 15 phút trước thời điểm bắt đầu bảo trì bằng hình thức email hoặc điện thoại với những bảo trì khẩn cấp;
  • Tổng thời gian bảo trì ảnh hưởng tới hoạt động của Khách hàng trong 1 tháng không quá 2 giờ.
  e) Các trường hợp loại trừ
 • VegaCDN sẽ không chịu trách nhiệm giảm trừ cước phí trong các trường hợp ngừng Dịch vụ khẩn cấp vì các lý do sau: 
  • Các trường hợp bị tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ được quy định tại trong Điều khoản sử dụng này;
  • Các trường hợp thuộc sự kiện bất khả kháng: gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bổ, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tấn công DNS hoặc các sự cố mạng quốc gia….vv;
  • Các trường hợp mà nguyên nhân phát sinh liên quan đến việc quản lý, vận hành do Khách hàng thực hiện hoặc bên thứ ba tham gia thực hiện;
  • Các trường hợp mà nguyên nhân phát sinh liên quan đến thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của Khách hàng hoặc thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của bên thứ ba.
 1. TẠM NGỪNG CUNG CÂP VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ
Tạm ngừng cung cấp Dịch vụ
  • VegaCDN thực hiện tạm ngừng cung cấp Dịch vụ trong các trường hợp sau:
+ Khi Khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng Dịch vụ này;
+ Khi Khách hàng không thực hiện thanh toán cước phí sử dụng Dịch vụ theo quy định tại chính sách thanh toán;
+ Có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật;
+ Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
+ VegaCDN tổ chức bảo trì, nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới, hệ thống dẫn đến gián đoạn và buộc phải ngưng dịch vụ;
+ Các trường hợp phát sinh do VegaCDN quy định.
  • Dịch vụ được mở lại khi các lý do tạm ngừng được giải quyết.
Chấm dứt cung cấp Dịch vụ

VegaCDN có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ trong các trường hợp:

  • Sau khi ngừng cung cấp Dịch vụ, Khách hàng không khắc phục các hành vi vi phạm như sau:
+ Khi Khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng Dịch vụ này;
+ Khi Khách hàng không thực hiện thanh toán cước phí sử dụng Dịch vụ.
  • Sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày;
  • Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của Pháp luật;
  • Các trường hợp phát sinh do VegaCDN quy định.
 1. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:
 • “Bất khả kháng” là các sự kiện bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của VegaCDN và khách hàng làm ảnh hưởng tới việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ.
 • Khi có trường hợp bất khả kháng, VegaCDN và Khách hàng có trách nhiệm giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh. Trong trường hợp này, hai bên có thể thương thảo và gia hạn thời gian duy trì Dịch vụ.
 • Mặc dù có sự kiện bất khả kháng xảy ra, không bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối nghĩa vụ duy trì Dịch vụ.
 • Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra quá 60 (sáu mươi) ngày, việc chấm dứt cung cấp/sử dụng Dịch vụ có thể được xem xét bởi cả hai bên.
 1. BẢO MẬT THÔNG TIN
 • Những thông tin Khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Vega CDN, điều này đồng nghĩa với việc Khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận việc thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho VegaCDN sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống;
 • VegaCDN có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích:
  • Chăm sóc Khách hàng;
  • Xác nhận thanh toán và hỗ trợ Dịch vụ;
  • Thông báo gia hạn Dịch vụ đến Khách hàng;
  • Giới thiệu về các sản phẩm – Dịch vụ mới của Vega CDN;
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại;
  • Các trường hợp cụ thể khác phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ.
 • VegaCDN có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Khách Hàng tốt hơn. VegaCDN không sử dụng thông tin của Khách Hàng vào mục đích bất hợp pháp. VegaCDN được quyền cung cấp thông tin của Khách Hàng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
  • Được khách hàng chấp thuận;
  • Dịch vụ của VegaCDN cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp. Bên Thứ Ba cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng;
  • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật;
 • Những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân (dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật khác) và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin). VegaCDN luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp an ninh thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Khách hàng sử dụng hệ thống Vega CDN. Tuy nhiên, có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của  VegaCDN dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, VegaCDN không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ;
 • Mọi Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được  VegaCDN  bảo mật, không tiết lộ ra ngoài.  VegaCDN không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này;
 • Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VegaCDN liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại của Khách Hàng;
 • Các đường liên kết ngoài trang web của VegaCDN: trang web của VegaCDN có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để Khách hàng tham khảo. VegaCDN không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.
 1. BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
    a) Bồi thường thiệt hại
 • Trong trường hợp VegaCDN bị thiệt hại/bị kiện bởi các hành vi vi phạm điều khoản sử dụng Dịch vụ của khách hàng, khách hàng phải bồi thường thiệt hại cho VegaCDN và chi trả các chi phí phát sinh (nếu có).
    b) Giải quyết tranh chấp
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ phải được gửi đến VegaCDN ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
  + Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần Trò chơi Vega, tầng 3 tòa nhà Hòa Bình, số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

+  Điện thoại: 1900545482
+  Di động: 0915541050
+  Email: sale@vegacdn.com

 • VegaCDN sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật;
 • VegaCDN chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách hàng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản;
 • Khách Hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VegaCDN khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách Hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
 • Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng, thỏa thuận thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án và các chi phí phát sinh khác.
 • Luật áp dụng: Việc lập Quy Định này, hiệu lực, giải thích, ký kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ Quy Định này sẽ tuân theo và được giải thích theo pháp luật của Việt Nam.
 1. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 • Quy Định này có giá trị như Hợp Đồng. Khách Hàng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Khách Hàng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này.
 • Trong quá trình thực hiện Điều khoản sử dụng này, các thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu giữa các Bên có giá trị pháp lý bắt buộc với các bên như thông báo bằng phương pháp truyền thống. Log ghi nhận tại hệ thống của  VegaCDN sẽ là cơ sở để xác định giá trị của các trao đổi, hợp tác.
 • Để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc chính sách nội bộ về cung cấp dịch vụ, Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Khách hàng nên thường xuyên cập nhật Điều khoản khi truy cập vào website.  Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là Khánh hàng đã đồng ý với điều khoản mới;
 • Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến Điều khoản sử dụng dịch vụ. Khách hàng vui lòng liên lạc tại :
 • Email: support@vegacdn.com
 • Hotline: 1900545482