Các tính năng vượt trội của Vega CDN

Hỗ trợ HTTP/2

Truyền tải nội dung tốc độc cao

Miễn phí 100% chứng chỉ SSL

Hoàn toàn tự động

Sử dụng 100% ổ SSD để lưu trữ

Giảm độ trễ

INSTANT PURGING

Xóa nội dung cache

Tính năng chung

HTTP2

Nén Gzip compression

Sử dụng CNAMES riêng của bạn

Custom expire headers

Byte-range requests for HTTP streaming

HPACK Compression (Huffman Encoding)

Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Force downloads

Custom rules

HLS and HTTP streaming support

Tính Bảo mật

Hotlink protection (restriction of HTTP referrer)

Shared SSL (TLS)

Secure Token (secured URL)

Custom SSL (TLS)

DDoS protection (Basic)

Tính năng Push CDN

Upload content to your FTP account

FTP subusers

Synchronize content with rsync

Enabled directory listing

Enabled directory index

Tính năng pull CDN

Instantly purge zone caches or single URLs

Origin shield

Override origin cache-control headers

Override origin expire headers

Cache query strings

Portal Hiện đại

Dễ dàng quản lý

Truy xuất log

Thống kê chi tiết sử dụng